Új jelszó kérése

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:ÁSZF) tartalmazza a www.natorel.hu (továbbiakban: Webáruház)  oldalon működő webáruház használatának, és kozmetikai termékek elektronikus úton történő értékesítésének feltételeit, és szabályozzák a Megrendelő és Szolgáltató (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti jogviszony részleteit.  

A Webáruház címe:www.natorel.hu

Az ÁSZF hatálya és módosítása

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól és visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF módosítására, bármely tartalmi elemének vagy szerkezetének megváltoztatására, kiegészítésére. A Szolgáltatónak lehetősége van arra, hogy egyedi akciókat, kedvezményes értékesítéseket kínáljon, az ilyen ajánlatok nem minősülnek az ÁSZF módosításának. A Szolgáltató a módosítás tényére röviden felhívja a Megrendelők figyelmét. A változás a figyelemfelhívó közlemény közzétételével lép hatályba. A Megrendelő az oldalnak a felhívás közzétételét követően megkezdett használatával a változást elfogadja. 

2. A Szolgáltató és a Megrendelő

A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Megrendelő részére Webáruház útján kozmetikai terméket értékesítő jogi személy. A Megrendelő (természetes személy, gazdasági társaság, stb.), aki kozmetikai terméket rendel a Szolgáltatótól, jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően. (A továbbiakban felhasználó vagy Megrendelő)

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév:Foilpack Kft.
Székhely címe: 2464 Gyúró, Szeder u. 20.
Cégjegyzékszám: 07-09-027113

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 14738959-2-07

Elektronikus elérhetőség: info@natorel.hu

Ügyfélszolgálati telefonszám:

Webáruház tárhelyét szolgáltatja: UNAS Online Kft.

Csak webáruházat üzemeltetünk, személyes vásárlási lehetőség nincs a helyszínen!

 

A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelőnek a vásárlási folyamat minden mozzanatában lehetősége van egyszerű felülírással, vagy a vissza gombra ütéssel. 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A www.natorel.hu oldalon található Webáruházban bőrbarát, természetes alapú kozmetikai termékeket árusítunk.

Natorel márkanév alatt saját előállítású kézműves szappanokat, Avril márkanév alatt pedig Franciaországból származó natúrkozmetikai termékeket.

A kozmetikai termékek összetételének részletes leírása a Webáruházban megtalálható. A Szolgáltató a termékek egyes összetevőinek személyre szabott biológiai hatásáért felelősséget vállalni nem tud, az egyes összetevőkkel szemben fennálló egyéni érzékenységért felelősségét ezennel kizárja. A megrendelő a megrendelés jelen ÁSZF szerinti elfogadásával kijelenti, hogy az adott termék összetevőire nem érzékeny és felelősséget vállal az összetevők által számára vagy más használó számára esetleg okozott allergiás, vagy egyéb kellemetlenségekért, tünetekért vagy károkért.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes érzékenységére és a Megrendelő által közölt adatokra és egyéb információkra vonatkozó vizsgálatot ilyen kérés esetén sem végez, azonban fenntartja a jogot, hogy ha a jelen ÁSZF-ben, különösen a Jogi nyilatkozatban meghatározottakba ütköző, vagy hamis, illetve téves megrendelői, illetve egyéb adatokat észlel, felfüggessze, vagy megtagadja a szolgáltatást, illetve moderálja (törölje) a webáruházban megjelent tartalmat.

4. Felhasználási feltételek

A www.natorel.hu oldalon a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel és magatartási szabályokkal adható le a termékekre megrendelés.

Ha a felhasználó a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor a regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

 

A termék lényeges tulajdonságai és az árak

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a Webáruház termékeket bemutató oldalain. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt, magyar forintban értendő bruttó árak. Tartalmazzák a csomagolás díját, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, amelyeket a Megrendelőnek a kiválasztott szállítási módnál megadott feltételek szerint kell megfizetnie.

A kiszállítás díjairól a Webáruház „Kapcsolat” menüpontjában tájékozódhatnak, illetve a megrendelés menetekor is tételes felsorolásra kerülnek az egyes szállítási módok és feltételek.

 

 Szállítási feltételek

A szállítás minden esetben a Megrendelő által kiválasztott módon történik, postai úton vagy futárcég megbízásával.

A Szolgáltató minden esetben megfelelő csomagolásban sértetlen állapotban adja át a terméket a szállítónak. A szállítás minőségért és határidejének megtartásáért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő köteles a szállítótól a csomagot átvenni és a vételárat az átvétellel egyidejűleg kiegyenlíteni (ha ez nem történt meg előre).

A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Észlelhető sérülés esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Lehetőség szerint fényképfelvételt készíteni a sérülésről. Sérült csomagot a Megrendelő kizárólag saját felelősségére vehet át! 

5. A honlapon történő vásárlás

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete

A megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztráció megtörténtéről automatikus igazolást küld a Szolgáltató a megadott e-mail címre. Ezzel semmilyen teendője nincs a Megrendelőnek.

A Megrendelő a megrendeléssel kötelezettséget vállal a jelen ÁSZF szerinti megrendelést követő további lépesekre (megrendelt termékek átvételére, vételárának és szállítási díjának megfizetésére, elállás esetén a szállítási díj megfizetésére).

Először vásárló Megrendelőinknek a személyes adatai megadása szükséges. Kérjük, hogy mindig valós és létező e-mail címet adjanak meg, erre érkezik a vásárlást igazoló üzenetünk! A vásárló felel saját jelszaváért!

Visszatérő vásárlóink e-mail címük megadásával és jelszavukkal tudnak belépni Web-áruházunkba.

A Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak kezeléséhez. A Szolgáltató ezeket bizalmasan kezeli, harmadik személynek át nem adja, kivéve a közreműködő partnernek (pl: futárcég részére). További információk az Adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

2. A megrendelés menete

Honlapunkon a termékeink böngészése során megismertetjük termékeink minden fontos tudnivalóját, árát, súlyát, jellemzőit.

 A kiválasztott terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával áthelyezheti saját kosarába.

Ekkor két lehetőség közül választhat, vagy a „Vásárlás folytatása” gomb használatával visszakerül a webáruházba vagy a „Megrendelés” gombra kattintva befejezheti a vásárlást.

A Megrendelő adatainak megadása, vagy visszatérő vásárlóknál a belépés után (Lásd előző pont), a Szállítási és fizetési módot” kell megválasztani a megadott lehetőségek közül. A „Tovább” gombra kattintva a következő lépés az összes megrendeléssel kapcsolatos adat ellenőrzése, és az ÁSZF elfogadása. Ha mindent rendben talál, a „Tovább” gombbal elküldheti a megrendelését. Ekkor a képernyőn a megrendelés sorszáma jelenik meg, ezzel befejeződött a vásárlás.

A Megrendelő lap elküldésekor a „Tovább” gomb leütésével a Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et – beleértve a megrendelhető kozmetikai termékek  fajtáit, készítési feltételeit, anyagösszetételét, árait, a készítési, kiszállítási feltételeket, a kitöltési, fizetési, illetve szállítási és más határidőket, valamint az egyéb feltételeket is - a Honlapon megtalálta, megismerte, gondosan áttanulmányozta, megértette és az azokban foglaltakat magára kötelezőnek elfogadja.

A „Tovább” gombra ütéssel a Megrendelő kötelezettséget vállal a jelen ÁSZF szerinti további leszállított kozmetikai termék átvételére, a termék árának és a szállítási díjnak határidőn belüli megfizetésére, teljesítésére és a szállítási díj megfizetésére elállás esetén.

Ezzel egyidejűleg e-mail üzenetben értesítjük a megrendelés részleteiről.

Bármely művelet javítása vagy visszavonása a „Vissza” gombbal lehetséges.

3. A Szerződés létrejötte és teljesítése:

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy saját nevében jár el. A visszaigazolás megküldésével adásvételi szerződés jön létre a felek között.

A szerződés nem minősül írásbelinek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a Szolgáltató saját adatbázisában kezeli és rögzíti az utolsó vásárlás időpontjától, legfeljebb 12 hónapig kereshető vissza. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. 

Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. Javasoljuk, hogy a Megrendelő érdeklődjön a Szolgáltatónál, mert a visszaigazoló levél elmaradása az elektronikus rendszer hibájából is adódhat.

Ha bizonyíthatóan harmadik személy vagy elháríthatatlan körülmény akadályozza a Szolgáltatót, az akadályoztatás időtartama nem számítható bele a 48 órás határidőbe. A megrendelői figyelmetlenségből eredően hibás e-mail címre küldött visszaigazolás miatti csúszás ugyanilyen elbírálás alá tartozik.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető megérkezettnek, ha az a Felek számára hozzáférhetővé válik. A megrendeléseket folyamatosan dolgozzuk fel, munkanaponként.

A teljesítés megtörténtekor a Szolgáltató számlát állít ki a megrendelés alapján, melyet a csomagban küld meg. A Megrendelő ebben az esetben a csomag átvételével egyidejűleg fizeti meg az áru ellenértékét.

Bankkártyás fizetési szolgáltatás esetén a fizetés a közvetlenül a vásárlás után történik. Ebben az esetben is a számlát a csomagba helyezzük, azonban ilyenkor csak átvennie kell a csomagot a Megrendelőnek.

4. Szerződés megszüntetése

A Megrendelő a szállítónak történő átadásig kérheti a létrejött szerződés megszüntetését. Ezután már csak elállási jogával élhet.

A Megrendelő elfogadja, hogy elállása esetén az általa választott szállítási mód díját megtéríti a Szolgáltatónak. Amíg ezt az összeget ki nem egyenlíti további vásárlásra nincs módja.

6. Elállási jog

A Megrendelőt a Szolgáltató által értékesített termékek zárt csomagolásának felbontását követően - egészségvédelmi és higiéniai okokból -  nem illeti meg az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet értelmében.

Az elállási jog a Megrendelőt kizárólag abban az esetben illeti meg, ha a termék eredeti, zárt csomagolását nem bontja, illetve változtatja meg.

Az elállási/felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy megbízottja, aki a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (A megtagadott csomagátvétel nem minősül az elállási jog gyakorlásának!)

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű elektronikus úton küldött levél útján teheti azt meg a Webáruházban található adatlap kitöltésével. A fent megjelölt határidőn belül el kell küldeni a nyilatkozatot! A Szolgáltató a nyilatkozat megérkezését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton küldött levél útján visszaigazolja.

A Megrendelő a Szolgáltatónak köteles a terméket eredeti, sértetlen, zárt csomagolásában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvétes, vagy portós küldeményeket nem tudunk átvenni. Postai címünk: Foilpack Kft.,  2464 Gyúró, Szeder u 20.

Abban az esetben, ha a Megrendelő jogszerűen él elállási jogával, a Szolgáltató legkésőbb az elállási nyilatkozatnak a visszaigazolásától számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként esetleg már megfizetett teljes vételárat.

A Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani a vételárat, amíg a termék vissza nem érkezett, vagy a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Szolgáltató jogosult megtagadni a visszatartott vételár visszatérítését, ha a Megrendelő a terméket nem sértetlen, eredeti zárt csomagolásában küldte vissza a Szolgáltató részére. Erről a Szolgáltató a Megrendelőt elektronikus úton küldött levél útján értesíti.

A fentiek nem érintik a Megrendelőnek a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban gyakorolható elállási jogát. 

7. Szavatosság

A kozmetikai termékeket hűvös, napfénytől, melegtől, párától, fagytól és víztől védett helyen szükséges tárolni.

A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a megrendelt terméket hiányosan vagy minőségileg hibásan, illetve más terméket szállít le.

A Natorel szappanokkal kapcsolatban színezésbeli, formai, mintázatbeli változatosság okát, illetve illattal kapcsolatosan szavatossági igény nem érvényesíthető.

A Megrendelő választhat, mely kellékszavatossági igénnyel kíván élni: kijavítást illetve kicserélést kérhet, kivéve, ha ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérte vagy nem kérhette a Megrendelő, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a a Megrendelő már nem érvényesítheti. A teljesítés időpontjától számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igényét a Megrendelő a hibának a Szolgáltatóval történő közlésével érvényesítheti, 6 hónapon túl viszont a Megrendelő kötelezettsége annak bizonyítása, hogy a felismert hiba más a tejesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag hibás termék kijavítását vagy cseréjét kérheti. A termék akkor hibás, ha anyaga nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által megadott tulajdonságokkal.

A Megrendelő termékszavatossági igényét a terméknek a forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Megrendelő e jogosultságát elveszti. A termék hibáját minden esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatti kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre nem érvényesíthető.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés:

A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és igyekszik a lehető legkorrektebben eljárni.  Panasztételnek az info@natorel.hu címre beérkezett levél minősül.  A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A felek a vitás ügyeket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ennek ellenére nem értenek egyet, további jogorvoslatra van lehetőség.

Panasszal a Megrendelő a fogyasztóvédelmi hatóságnál a termékkel kapcsolatban, vagy a szolgáltatás minőségével, szerződéssel kapcsolatban a Békéltető Testülethez fordulhat.

A vállalkozás székhelye szinti Hatóság:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza

9. 9. Iparjogvédelmi jogok

A www.natorel.hu cím alatt lévő Honlap/webshop, annak teljes tartalmával, beleértve különösen a megvalósított és értékesített termékek receptúráját, formáját, színezését, illatát, csomagolását, ezek leírását és bármiféle másolatát, továbbá a Honlap teljes szöveges és képi tartalmát, a „Foilpack” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a kozmetikai termékek elkészítőinek, a saját szellemi terméke, és mint ilyen a hatályos jogszabályok által védett.

A fent említett, vagy ahhoz összetéveszthetőségig hasonló tartalom, valamint a NATOREL szó, mint márkanév, domain név, logó-rész, termék-megjelenés, tartalom és elnevezés csak a márka-tulajdonos „Foilpack” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kifejezett előzetes, írásbeli engedélyével használható, adható tovább vagy adható közre.

Adatvédelmi tájékoztató, mint az ÁSZF melléklete

A „Foilpack” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2464 Gyúró, Szeder utca 20.) (az ÁSZF-ben, illetve a Honlapon úgy is, hogy Szolgáltató) (továbbiakban a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban: Adatkezelő) kizárólag online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelőnek az általa kezelt személyes adatait.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

        -            Foilpack Kft. munkatársa,

        -            Az adatkezelő címe: 2464 Gyúró, Szeder utca 20.

        -            e-mail: info@natorel.hu

        -            szállítással megbízott cég munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

 A Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez, és kijelenti, hogy a saját nevében jár el.

Az érintettek köre: a megrendelést elküldő Megrendelők

A kezelt adatok köre: a megrendelést elküldő Megrendelők által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az utolsó megrendelést követő 12 hónap után törlésre kerülnek.

A megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A Megrendelő személyes adatainak módosítását, a webáruházban az e-mail címével és jelszavával bejelentkezve, „Személyes adatok módosítása” fülre kattintva teheti meg.

A megrendelés során hírlevél szolgáltatást igénylő vásárlóink adatait addig tároljuk, amíg azok törlését elérhetőségeinken keresztül nem kérik.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105848/2016.

A Megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Elektronikusan küldött levélben: info@natorel.hu címre, vagy papír alapon: Foilpack Kft., 2464 Gyúró, Szeder u. 20. címre.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Az adatvédelemről egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik.

Vásárlással kapcsolatos kérdések


Webáruházunkban kizárólag regisztráció után lehet vásárolni.
Kérjük mindig valós adatokat adjon meg!

A weboldalon felhasznált képek szerzői jog alatt állnak, nem másolhatóak!

Ha bármi kérdése merülne fel, keressen minket elérhetőségeinken!

Fizetési és szállítási lehetőségek

Többféle kiszállítási és fizetési szolgáltatásunk közül választhat.
Részletesen a TUDNIVALÓK menüben, FIZETÉS és SZÁLLÍTÁS fülre kattintva.

Kizárólag magyarországi címre szállítunk!

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.